entr

Değerlerimiz

 

Sorumlu Davran

  • Doğruyu yapmaktan taviz vermeyiz
  • Tüm davranışlarımızın sorumluluğunu alırız
  • Markamıza ve mirasımıza uygun davranırız

 

 

Yenilikçi Ol

  • Yeniliklerin önündeki tüm engelleri kaldırırız
  • Yeni fikirleri dinler ve önemseriz
  • Araştırır ve gelişiriz

 

 

Duyarlı Ol

  • Dünyaya ve topluma karşı duyarlı davranırız
  • Paydaşlarımızı dinler yeni çözümler üretiriz
  • Çevreye, doğaya karşı sorumluluk bilinci ile hareket ederiz