entr

Diagnovir

COVID-19 Hızlı Analiz Sistemi

Diagnovir Analiz Sistemi, vücut dışında kullanılan bir tıbbi tanı cihazıdır. Kolay kullanıma sahip ve hızlı sonuç veren, COVID-19 (SARS-COV-2) için özel olarak üretilen spesifik bir tanı sistemidir. Diagnovir, test cihazı (analizör), transfer kiti (transfer tüpü, swab) ve analiz kitinden oluşur.

Diagnovir, virüs varlığında ışıma rengi değişen, bu sayede yüksek seçicilikte virüs tespiti yapabilen optik temelli bir teşhis ve tanı sistemidir. Bu sistemde, bir biyosensör cihazına özel olarak geliştirilen patojen tespit çipi üzerinden, dinamik olarak floresan sinyali alınarak, patojenlerin 1 dakikadan daha kısa sürede tespit edilmesi sağlanmaktadır. Bir hastadan alınan örnekler, özel bir solüsyonla karıştırıldıktan sonra patojen tespit çipi  üzerine damlatılmakta, biyosensör cihazı tarafından ortamda patojen varsa, floresan sinyali alınarak yüksek doğrulukta patojen varlığı tespit edilmektedir. Halihazırda orofarenks (ağız boşluğunun derin bölgesi) ve nazofarenks (burun boşluğunun derin bölgesi) gibi derin bölgelerden sürüntü örneği almak yerine, ağız içinden tükürük örneği ve burun iç ön yüzeyinden mukoza örneği alınması da sistemin kullanımını tercih edilir kılacaktır. Yaygın olarak kullanılan testlerinden farklı olarak, sistem örnek çoğaltmaya değil, gelişmiş optik yöntemlerle virüsün varlığı ya da yokluğunun tespitine dayanmaktadır. Sistemde hem hassas biçimde virüs tespitini, hem de tespitte yüksek derecede seçiciliği sağlayan optik ve elektronik modüller, ayrıca üst düzey biyoteknoloji ve malzeme bilimi bilgisi kullanılmıştır.

Diagnovir, 1 dakikadan daha kısa sürede % 99 güvenilirlik oranı, mevcut testlerde kullanılan derin sürüntü çubuğu ihtiyacını ortadan kaldırması,  hastalığın ilk anında bile doğru sonuçlar vermesi, ekonomik oluşu, nano düzeyde virüs varlığıyla bile çalışabilmesi, sağlık ekiplerini koruması ve gelecekte başka patojenlerin tespitinde de kullanılabilecek olmasıyla fark yaratmaktadır. Koronavirüsü teşhiste yaygın olarak kullanılan testlerinin yerine kullanılabilecek güçlü bir alternatiftir.

 

 

 

ÜRÜNÜN AMAÇLANAN KULLANIMI

Diagnovir Analiz Sistemi ile ağız içi boşluğundan alınan tükürük ve burun iç ön yüzeyinden alınan mukoza numunesiyle Covid-19 (SARS-COV-2) virüsünün tespiti amaçlanmaktadır.

 

KULLANIM KISITLAMALARI

Cihaz yalnızca Diagnovir Analiz Kiti veTransfer Kitleri ile birlikte ve vücut dışında Covid-19 (SARSCOV- 2) tanı amaçlı olarak kullanılabilir

 • Test kullanım kılavuzu talimatları doğrultusunda kullanılmalıdır,
 • Test eğitim almış sağlık profesyoneli tarafından yapılabilir,
 • Test öncesi 15 dakikalık sürede bir şey yenilip içilmemesi gerekmektedir,
 • Eğer piercing varsa çıkartılması gerekmektedir,

 

 

 

 

NUMUNELERİN TOPLANMASI VE TAŞINMASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Transfer kiti içerisinde bulunan Swab çubuğu, tanı konmak istenen kişinin ağız içi boşluğunda herhangi bir bölgeden (örn: iç yanak) ve burun iç ön yüzeyinden 1-2 cm girerek hafif sürüntü alınır, Swab hiçbir yere temas ettirilmeden transfer tüpü içerisine yerleştirilir. 10 saniye sağa sola döndürülerek tüp içerisinden çıkarılır, kullanılan swab tıbbi atık kutusuna atılır ve transfer tüpünün kapağı kapatılır. Transfer tüpündeki solüsyondan 1 damla örnek damlatılarak Diagnovir Analiz Kiti’ne eklenir. (Transfer tüpünün bir damlası 20µL örnek damlatılacak şekilde ayarlanmıştır)

 

NUMUNE ALMA AŞAMALARI

 • Numune alınacak kişinin 15 dakika öncesine kadar birşey yiyip içmediğinden emin ol,
 • Piercing varsa çıkartılmasını sağla,
 • Swabla ağız boşluğundan iki yanak içinden ve burun ön iç yüzeyinden sürüntü al,
 • Transfer tüpünün kapağını aç numune alınan swabı solüsyona batır,
 • Swabı kendi etrafında 10 saniye sağa sola çevir, birkaç saniye bekle,
 • Swab çubuğunu çıkar tıbbi atığa at,
 • Numuneden testkitine 1 damla damlat.

 

DİAGNOVİR

 • Daha hızlıdır
 • Derin sürüntüye ihtiyaç duymaz
 • Doğruluk oranı yüksektir
 • Laboratuvar ortamı gerektirmez
 • Hastalığın ilk anından itibaren doğru sonuç verir
 • Güvenlidir
 • Gelecekte diğer patojenlerin tespitinde kullanılabilecektir

 

 

 

ÜRÜN İÇERİĞİ

Ürün Adı :                           Diagnovir COVID-19 HızlıTanı Kiti (Cihazlı)

Cihaz :                                  Diagnovir Analizör

Test Sistemi İçeriği :        Analiz Kiti (Test Çipi)

Transfer Kiti =TransferTüpü + Swab Çubuğu                                                       

                           (SolüsyonTüpü) (Eküvyon Çubuğu)

Analiz Kiti Sayısı :             30 Adet/Paket

Örnek Alımı :                     Ağız boşluğu, yanak içi sürüntü/Burun iç-ön yüzey mukozasından sürüntü

Test Süresi :                       < 1 dakika

Analiz Kiti Raf Ömrü :     Uygun saklama koşullarında 1 yıl

Saklama Koşulları:

Analizör İçin

Depolama Koşulları : 10-95% bağıl nem, sıcaklık 10-50℃

Çalışma Koşulları : 30-85% bağıl nem, sıcaklık 10-40℃

Analiz Kiti İçin

Depolama Koşulları : 10-95% bağıl nem, sıcaklık 2-8℃

Çalışma Koşulları : 30-85% bağıl nem, sıcaklık 10-40℃

Transfer Kiti İçin

Depolama Koşulları : 10-95% bağıl nem, sıcaklık 4-30℃

Çalışma Koşulları : 30-85% bağıl nem, sıcaklık 10-40℃