entr

Diagnovir

DİAGNOVİR

Diagnovir, Covid-19 virüsünü insan vücuduna girdikten kısa bir süre sonra algılayan, yeni, hızlı, noninvazif bir optik biyosensör sistemidir.  Sistem;  fizik, biyofizik, optik, nanoteknoloji, moleküler biyoloji  gibi disiplinleri içeren interdisipliner çalışma yöntemiyle , Türk bilim insanlarının özverili ekip çalışmasıyla Bilkent Üniversitesi  Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinin (UNAM) altyapısı kullanılarak geliştirilmiştir. Optik yöntemlerle virüsün varlığı ya da yokluğunu temel alan hızlı ve güvenilir bir virüs tespit yöntemidir. Diagnovir yeni teknolojik altyapıya sahip, tamamen yerli bir buluştur.

Diagnovir, virüs varlığında ışıma rengi değişen, bu sayede yüksek seçicilikte virüs tespiti yapabilen optik temelli bir teşhis ve tanı sistemidir. Bu sistemde, bir biyosensör cihazına özel olarak geliştirilen patojen tespit çipi üzerinden, dinamik olarak floresan sinyali alınarak, patojenlerin en fazla 10 saniye içerisinde tespit edilmesi sağlanmaktadır. Bir hastadan alınan örnek, özel bir solüsyonla karıştırıldıktan sonra patojen tespit çipi  üzerine damlatılmakta, biyosensör cihazı tarafından ortamda patojen varsa, floresan sinyali alınarak yüksek doğrulukta patojen varlığı tespit edilmektedir. Halihazırda orofarenks ve nazofarenks gibi derin bölgelerden sürüntü örneği almak yerine, ağız içinden tükürük örneği alınması da sistemin kullanımını tercih edilir kılacaktır. Yaygın olarak kullanılan PCR testlerinden farklı olarak, sistem örnek çoğaltmaya değil, gelişmiş optik yöntemlerle virüsün varlığı ya da yokluğunun tespitine dayanmaktadır. Sistemde hem hassas biçimde virüs tespitini, hem de tespitte yüksek derecede seçiciliği sağlayan optik ve elektronik modüller, ayrıca üst düzey biyoteknoloji ve malzeme bilimi bilgisi kullanılmıştır.

Diagnovir, sadece ilk  10 saniyede % 99 güvenilirlik oranı, PCR testlerinde kullanılan derin sürüntü çubuğu ihtiyacını ortadan kaldırması,  hastalığın ilk anında bile doğru sonuçlar vermesi, ekonomik oluşu, nano düzeyde virüs varlığıyla bile çalışabilmesi, sağlık ekiplerini koruması ve gelecekte başka patojenlerin tespitinde de kullanılabilecek olmasıyla fark yaratmaktadır. Koronavirüsü teşhiste yaygın olarak kullanılan PCR testlerinin yerine kullanılabilecek güçlü bir alternatiftir.

Test kiti kullanımı;Kişiden alınan tükürük biyolojik numune olarak kullanılır. Ağız içi boşluğunda herhangi bir bölgeden (örn: iç yanak)  hafif sürüntü alınır, özel solüsyonun içine   sürüntü alınan eküvyon (swap) çubuğu daldırılıp kısa süre bekletildikten sonra   eküvyon çubuğu tıbbi atığa atılır ve kontamine solüsyondan  yaklaşık 30-50 µl alınır , tek kullanımlık özel tespit çipine aktarılır ve  biyosensör cihaza yerleştirilir. Test ilk 10  saniyede solüsyon enkfekte ise pozitif olarak sonuç verir. Negatif çıkması durumunda test kendini doğrulama yapar, maksimum 20 saniyede sonuç alınır.

  • Daha hızlıdır
  • Derin sürüntüye ihtiyaç duymaz
  • Doğruluk oranı yüksektir
  • Laboratuvar ortamı gerektirmez
  • Hastalığın ilk anından itibaren doğru sonuç verir
  • Güvenlidir
  • Gelecekte diğer patojenlerin tespitinde kullanılabilecektir