tren

Diagnovir

DİAGNOVİR

Diagnovir, virüs varlığında ışıma rengi değişen, bu sayede yüksek seçicilikte virüs tespiti yapabilen optik temelli bir teşhis ve tanı sistemidir. Bu sistemde, bir biyosensör cihazına özel olarak geliştirilen patojen tespit çipi üzerinden, dinamik olarak floresan sinyali alınarak, patojenlerin 1 dakikadan daha kısa sürede tespit edilmesi sağlanmaktadır. Bir hastadan alınan örnekler, özel bir solüsyonla karıştırıldıktan sonra patojen tespit çipi  üzerine damlatılmakta, biyosensör cihazı tarafından ortamda patojen varsa, floresan sinyali alınarak yüksek doğrulukta patojen varlığı tespit edilmektedir. Halihazırda orofarenks (ağız boşluğunun derin bölgesi) ve nazofarenks (burun boşluğunun derin bölgesi) gibi derin bölgelerden sürüntü örneği almak yerine, ağız içinden tükürük örneği ve burun iç ön yüzeyinden mukoza örneği alınması da sistemin kullanımını tercih edilir kılacaktır. Yaygın olarak kullanılan testlerinden farklı olarak, sistem örnek çoğaltmaya değil, gelişmiş optik yöntemlerle virüsün varlığı ya da yokluğunun tespitine dayanmaktadır. Sistemde hem hassas biçimde virüs tespitini, hem de tespitte yüksek derecede seçiciliği sağlayan optik ve elektronik modüller, ayrıca üst düzey biyoteknoloji ve malzeme bilimi bilgisi kullanılmıştır.

Diagnovir, 1 dakikadan daha kısa sürede % 99 güvenilirlik oranı, mevcut testlerde kullanılan derin sürüntü çubuğu ihtiyacını ortadan kaldırması,  hastalığın ilk anında bile doğru sonuçlar vermesi, ekonomik oluşu, nano düzeyde virüs varlığıyla bile çalışabilmesi, sağlık ekiplerini koruması ve gelecekte başka patojenlerin tespitinde de kullanılabilecek olmasıyla fark yaratmaktadır. Koronavirüsü teşhiste yaygın olarak kullanılan testlerinin yerine kullanılabilecek güçlü bir alternatiftir.

Test kiti kullanımı;Kişiden alınan tükürük ve mukoza örneği biyolojik numune olarak kullanılır. Ağız içi boşluğunda herhangi bir bölgeden (örn: iç yanak) ve burun iç ön yüzeyinden hafif sürüntü alınır, özel solüsyonun içine   sürüntü alınan eküvyon (swap) çubuğu daldırılıp yaklaşık 10 saniye çalkalandıktan  sonra  eküvyon çubuğu tıbbi atığa atılır ve kontamine solüsyondan  1 damla (yaklaşık 20) µl alınır , tek kullanımlık özel tespit çipine aktarılır ve  biyosensör cihaza yerleştirilir. Test 1 dakikadan daha kısa sürede sonuç verir.

  • Daha hızlıdır
  • Derin sürüntüye ihtiyaç duymaz
  • Doğruluk oranı yüksektir
  • Laboratuvar ortamı gerektirmez
  • Hastalığın ilk anından itibaren doğru sonuç verir
  • Güvenlidir
  • Gelecekte diğer patojenlerin tespitinde kullanılabilecektir